Disclaimer

De bezoeker van de TravelCheq website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de TravelCheq website opgeslagen informatie openbaar maken of vermenigvuldigen en zonder autorisatie van TravelCheq, ook niet via een eigen netwerk.

Bij het maken van de website is de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de gegevens. Eventuele typefouten zijn niet bindend.
De informatie op de TravelCheq website word regelmatig aangepast. Correcties, wijzigingen, verbeteringen of veranderingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging worden aangebracht.

Winkelwagen